Program

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ

Bölüm Hakkında

Bölüm Olanakları

Sivil havacılık sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok hızlı bir şekilde gelişme göstermektedir. Havacılık sektörü hızla büyürken aynı anda sektörde konusunda uzman açığı da hızla artmaktadır. Sivil havacılık ve kabin hizmetleri programının genel amacı; ülkeler, bölgeler ve hatta kıtalararası ulaşımı sağlayarak küreselleşmenin en önemli araçlarından biri olan havayolu taşımacılığında sektörün ihtiyaçlarını, beklentilerini karışlayabilen, mesleğini aldığı akademik ve uygulamalı bilgilerle geliştiren ve edindiği yabancı diller ile etkili iletişim becerilerine sahip kabin hizmetlerini yerine getirebilecek nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir.

Öğrenciler, öğrenimleri boyunca öncelikle dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden biri olan turizmin içerisinde yer alan ulaştırma işletmelerinden biri olarak faaliyet gösteren havayolu işletmelerinde kaliteli hizmetin öneminin farkında olarak, uçakta kabin ve yolcuların güvenliğini sağlama, uçuş süresince üstün hizmet sunma, acil durumlarda profesyonelce durumu kontrol etme ve iyi iletişim becerileriyle yolcuların konforlu bir yolculuk geçirmelerini sağlayacak bilgi ve donanıma sahip olurlar.


Öz Görev

Havacılık sektörü hızla büyürken aynı anda sektörde konusunda uzman eleman açığı da hızla artmaktadır. Sivil havacılık kabin hizmetleri programının temel amacı çok hızlı büyüyen sektöre ayak uydurabilen, etkili iletişim becerilerine sahip, müşteri ilişkileri kuvvetli, problem karşısında hızlı tepki veren, çözüm odaklı, karşılaştığı sorunlarla başa çıkabilecek yeteneğe sahip kabin hizmetleri verebilecek personel yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Havayolu işletmeleri ve havaalanlarının değişik faaliyet alanlarında ve aynı zamanda havacılık sektörüyle ilişkide olan diğer işletmelerde çalışabilecektir.

Eğitim Öğretim Metodları

Kıbrıs İlim Üniversitesindeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ programının, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Akademik İlerleme Olanakları

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programını başarıyla bitiren öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavıyla Türkiye’deki üniversitelerin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programıyla ilgili lisans bölümlerine geçiş yapabilirler. Ayrıca, eğitimlerini devam ettirmek için yurtdışındaki üniversitelere direkt olarak başvurabilirler. Daha fazla bilgi için lütfen Genel Kabul Koşullarına, Akademik İlerleme Olanaklarına ve Kıbrıs İlim Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programına özgü özel kabul şartlarına bakınız.

Kariyer Olanakları

Çalışma Alanları :

Türk Havayolları A.O. Genel Müdürlüğü, ulusal ve uluslararası, yerli ve yabancı özel havayolu işletmeleri, sivil havacılıkla ilgili her türlü işletme/şirket ve havaalanlarının değişik faaliyet alanları ve aynı zamanda sivil havacılıkla ilgili her türlü firma ve şirketler, havaalanları, seyahat acentaları ve diğer turizm işletmelerinde çalışılabilecektir.

Bölümlerarası Geçiş Yapılabilecek Programlar :

 • A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen)
 • Bankacılık
 • Bilgisayarlı Muhasebe
 • Borsa Hizmetleri
 • Deniz ve Liman İşletme
 • Dış Ticaret
 • Emlak Komisyonculuğu
 • Genel Hizmetler (Demiryolu)
 • İşletme
 • İşletmecilik (Demiryolu)
 • Muhasebe
 • Muhasebe, Finansman ve Pazarlama
 • Muhasebe ve Finansman
 • Pazarlama
 • Pazarlama ve Perakende
 • Satış Yönetimi ve Reklamcılık
 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Tesis İşletmeciliği
 • Ticaret
 • Ticaret Liselerini Alan Ayrımı Olmadığı Dönemde Bitirenler
 • Ulaştırma Hizmetleri

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları :

 • Lojistik Yönetimi
 • Seyahat İşletmeciliği
 • Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
 • Havacılık Yönetimi
 • Lojistik
 • Ulaştırma ve Lojistik
 • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
 • Turizm İşletmeciliği