Kabul ve Kayıt Koşulları

KKTC Uyruklu Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

 • Lise diplomasının aslı ve bu belgenin 2 adet fotokopisi,
 • Nüfus cüzdanının 1 adet sureti veya fotokopisi,
 • 8 adet vesikalık resim,
 • Dönemlik eğitim harcının tümünün veya ilk taksitin Kıbrıs İlim Üniversitesi banka hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontu.
 • İkametgâh

Liseyi Yurtdışında Bitiren KKTC Uyruklu Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

Liseyi yurtdışında bitiren KKTC uyruklu öğrenciler’in Kıbrıs İlim Üniversitesi’ne kayıt işlemleri’ne başlamadan önce KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan lise denklik belgesi almaları gerekmektedir. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı web sitesi: http://www.mebnet.net

Ders Kayıtları

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve İngilizce Yeterlilik Sınavından muafiyeti alamayan öğrenciler belirlenen tarihlerde İngilizce Yeterlililik Sınavına girmek zorundadırlar. Sınavda başarısız olan öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulu’nda belirlenen tarihlerde derslere başlarlar. Sınavda başarılı olan öğrencileri ise yine belirlenen tarihlerde ders kayıtlarını yaparlar.

Türkçe bölümlere yerleşen öğrenciler İngilizce Hazırlık okulundan muaftırlar. Bu öğrenciler akademik danışmanları yardımı ile ders seçimlerini yaparlar.

Yatay Geçiş

Üniversitelerde aktif olarak öğrenim gören aday öğrenciler, Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin 4 Yıllık Lisans veya 2 Yıllık Ön Lisans Programlarına YÖK yatay geçiş kurallarına göre (başarı veya puan) başvuru yapabilirler.

Başvurular için aday öğrencilerimiz internet sayfamızdan bize kolaylık ile ön başvurularını gerekli evraklar dahilinde yapabilirler. yataygecis.csu.edu.tr

Kurum Dışı Yatay Geçişler

Herhangi bir Üniversite veya dengi bir Yüksek Öğrenim Kuruluna en az bir dönem devam etmiş (Hazırlık Okulu hariç) bir öğrenci Kıbrıs İlim Üniversitesi’ne Yatay Geçiş için başvuru yapabilir.

Yatay Geçiş ile ilgili aranan diğer şartlar ise aşağıdaki gibidir:

 • Bir Üniversite’den çıkarılmamış olmak,
 • Aktif öğrenci olmak,

Durumları yukarıdaki şartlara uygun olan adayların müracaatları ilgili Bölüm Kurulunun görüşü alındıktan sonra, Fakülte Kurulunca Bölümlerin önceden belirlediği kontenjanlar çerçevesinde kesin karara bağlanır.

Başvuru için gerekli belgeler:

 • Lise Diploma fotokopisi
 • Not Dökümü Belgesi (Transkript)
 • Ders içerikleri
 • Kimlik fotokopisi
 • İkametgah
 • Öğrenci belgesi

Başvuru için: yataygecis.csu.edu.tr

Değerlendirme ve Sonuçlandırma

Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nün ön değerlendirmesinde reddedilmeyen başvurular, ilgili Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bu Kurulun belirlediği kriterlere göre değerlendirilerek Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu kararında, geçiş başvurusu olumlu sonuçlandırılan bir öğrencinin, geçiş öncesi eski bölümünde başarmış olduğu dersler “muafiyet verilen dersler” olarak eski ders kodları, yeni ders kodları, referans kodları ve harf notları ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne bildirilir.

Üniversite İçi Yatay Geçişler

Üniversite içi yatay transfer için başvurular; önceden ilan edilen tarihler arasında başvurular Öğrenci İşleri Müdürlüğü yolu ile yapılır ve ilgili Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Dört yıllık bir lisans programında öğrenim görmekte olan bir öğrenci, başka dört yıllık lisans programlarına veya iki yıllık ön lisans programlarına geçiş başvurusunda bulunabilir. İki yıllık bir ön lisans programında öğrenim görmekte olan bir öğrenci, iki yıllık ön lisans eğitimi veren diğer programlara geçiş başvurusunda bulunabilir.

Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde Hazırlık Okulu hariç, en az bir dönem öğrenim görmüş öğrencilere Üniversitedeki öğrenim süreleri boyunca bir defaya mahsus olmak üzere Bölümlerin önceden belirlediği kontenjanlar çerçevesinde bölüm değiştirme olanağı verilebilir.
Bu müracatlar ilgili Bölüm Kurulunun görüşü alındıktan sonra Fakülte Kurulu veya Yüksek Okul Kurulu tarafından kesin karara bağlanır. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden bölümlere geçiş için ilgili bölüm Özel Yetenek Sınavı uygulayabilir.

Başvuru için gerekli belgeler:

 • Başvuru Formu (Öğrenci İşlerinden temin edilebilir.)
 • Başvuru ücretinin bankaya yatırıldığına dair banka dekontu.

Değerlendirme ve Sonuçlandırma

Öğrenci İşleri Müdürlüğünün ön değerlendirmesinde reddedilmeyen başvurular, ilgili Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bu Kurulun belirlediği kriterlere göre değerlendirilip Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır.
Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu kararında, geçiş başvurusu olumlu sonuçlandırılan bir öğrencinin, geçiş öncesi eski bölümünde başarmış olduğu dersler “muafiyet verilen dersler” olarak eski ders kodları, yeni ders kodları, referans kodları ve harf notları ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirilir.

Liseyi KKTC’de bitiren T.C Uyruklu Öğrencilerin Kayıtları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup lise öğrenimini kesintisiz olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde örgün eğitim veren bir eğitim kurumunda tamamlayarak mezun olan öğrenciler, Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin Ön-Lisans ve Lisans programlarına, her yıl yapılan Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı sonucunda, tercih ettikleri bölümün kontenjan sayısı ve sınavda almış oldukları puan dikkate alınarak kayıt yaptırabilirler. Bu konuya ilişkin geniş bilgi yine Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden alınabilir. Kayıt sırasında istenilen belgeler:

 • Kimlik Kartı Fotokopisi
 • Lise öğrenimini 4 yıl kesintisiz olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tamamladığına dair mezun olduğu lisesinden alacağı evrakın Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan onaylı yazısı
 • Lise Diplomasının aslı veya mezuniyet belgesinin aslı
 • 8 adet vesikalık fotoğraf
 • Dönem Harcı (yıllık harcın yarısı) ya da ilk taksitin yatırıldığını gösteren banka dekontu.
 • İkametgah