Burslar

Kıbrıs İlim Üniversitesini tercih eden ve üniversitemizde eğitim alan öğrencilerimize, üniversitemiz tarafından geniş bir yelpazede burs imkanları sunulmaktadır. 

Öğrencilerin gerekli sınav sonuçları ile birlikte bireysel farklılıklarını, kişisel özelliklerini, sosyal ve sanatsal becerilerini, spor yeteneklerini ve karakter yapılarını da dikkate alarak, ÖSYM ve tercih burslarının yanında, sporda, bilimde, sanatta, sosyal gönüllülük esasına dayalı çalışmalarda başarılı olan öğrencilerimize çeşitli burs imkanları sunulmaktadır. Burslar, üniversitemizib burs yönetmeliği kuralları çerçevesinde devam etmektedir.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Teşvik Bursları 

T.C. Yükseköğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl düzenlenen Üniversite Giriş Sınavlarında herhangi bir puan türünde, ilk 1000 öğrenci arasına girme başarısını gösteren ve Kıbrıs İlim Üniversitesi programlarından birine yerleştirilen öğrencilere %100 burs verilmektedir.

Ayrıca aynı sınavda ilk 1001 – 2000 arasına giren öğrenciler %75; 2001 – 3000 arasına giren öğrenciler %50; 3001– 4000 arasına giren öğrenciler %25 burs oranları ile desteklenmektedirler.

Şehit Çocuğu Ve Malul Gazi Bursu (KKTC ve T.C.)

KKTC ve T.C. Yasalarınca Şehit veya Malul Gazi kabul edilenlerin Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde okuma hakkı kazanan çocuklarına % 75 oranında önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrenim ücreti muafiyet bursu verilir.Burs süresi bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere tüm programlarda normal öğrenim süresi kadardır.

Engelli Öğrenci Bursu (KKTC ve T.C.)

Her yıl KKTC ve T.C. uyruklu 10 engelli öğrenciye, Kıbrıs İlim Üniversitesi’ne giriş koşullarını sağlamaları koşuluyla, lisans, önlisans veya yüksek lisans öğrenim ücreti bursu verilir.Burs süresi bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere tüm programlar için normal öğrenim süresi kadar olup burs oranı % 75’dir.

Şeref ve Yüksek Şeref Bursu

Kayıtlı bulundukları programlarda Genel Not Ortalaması en az 3.50 olan ve Yüksek Şeref derecesinde üstün başarı gösteren öğrencilere %75’e kadar; Genel Not Ortalaması en az 3.00 olan ve Şeref derecesinde üstün başarı gösteren öğrencilere %50’ye kadar burs verilmektedir.

Yatay Geçiş Bursu

Kıbrıs İlim Üniversitesi programlarına, ilgili yönetmeliklere uygun olarak gerekli koşullar ile yatay geçiş yapan öğrenciler için eğitim ücretine %50 oranından %25 – %100′ e varan oranlarda indirim uygulanır.

Başarılı Sporcu Bursu

Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir sportif etkinlikte Kıbrıs İlim Üniversitesi’ni temsilen katıldığı turnuvalarda bireysel veya takım olarak birinci olma başarısını gösteren; Kıbrıs İlim Üniversitesi Spor Kulüplerinden birinde aktif spor yapan; kendi dalında ülkesinde milli olmuş sporculara, üniversitemizde aktif ve başarılı spor yaşamı sürdürmesi koşulu ile, verilen burstur.Burs, öğrenim ücretini kapsar. Bursun kapsamı, süresi ve koşulları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyeti tarafından onaylanır.

Eğitim Destek Bursu (KKTC içi)

Liseyi kesintisiz olarak KKTC’de okuyan T.C. uyruklu öğrenciler ile KKTC uyruklu öğrenciler ve mezunlar için eğitim ücreti, üniversite tarafından ilan edilen öğrenim ücreti liste fiyatının yarısı kadardır.Her yıl belirli bir tarihte üniversite tarafından sadece KKTC liselerinden mezun olan KKTC uyruklu öğrenciler ile liseyi kesintisiz olarak KKTC’de okuyan T.C. uyruklu öğrencilerin katılımına açık olan Kıbrıs İlim Üniversitesi Giriş ve Burs Sıralama sınavında başarılı olan öğrencilere, sıralamadaki yeri;ilk 0 – 10 arasında ise %100
11- 20 arasında ise %75;
21- 30 arasında %50
31- 50 arasında ise %25oranında eğitim destek bursu verilmektedir.

KKTC Lise Birincisi, İkincisi ve Üçüncüsü Bursu

Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin “dört yıllık” herhangi bir lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanan, KKTC lise veya dengi okul mezuniyet derecesi Pekiyi olan, KKTC liselerinden mezun olan KKTC vatandaşları ile liseyi kesintisiz olarak KKTC’de okuyan T.C. uyruklu adaylardan;

Lise birincilerine %100

Lise ikincilerine %85

Lise üçüncülerine %75 

oranında öğrenim ücreti bursu verilmektedir.

Araştırma Görevlisi Bursu

Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde Lisansüstü programlarında kayıtlı Araştırma Görevlilerine %100 burs verilir.

Kardeş İndirimi

Kıbrıs İlim Üniversitesinde öğrenim gören kardeşlerin her biri için eğitim ücretine %50, üçüncü kardeşe %75 oranında indirim uygulanır.

Özel Anlaşmalı Kurum İndirimi (KKTC içi)

Özel anlaşmalar yapılan kurumların Kıbrıs İlim Üniversitesi’ne kabul edilen veya öğrenim gören personeline eğitim ücretleri için %50 indirim uygulanır.

Anlaşmalı Kurum İndirimi

Anlaşmalı kurumlardan gelen öğrencilere, gerekli koşulları sağladıkları takdirde, %30 indirim uygulanmaktadır.