Program

ADALET

Bölüm Hakkında

Adalet Meslek Yüksekokulunda ağırlıklı olarak hukuk ve meslek bilgisi dersleri verilmektedir. Program kapsamda okutulacak dersler özellikle adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamalı olarak belirlenmiştir. Yüksekokulda, genel olarak hukuk başlangıcı, anayasa hukuku bilgisi, medeni hukuk bilgisi, idare hukuku bilgisi, borçlar hukuku bilgisi, ceza ve ceza muhakemesi hukuku bilgisi gibi temel hukuk derslerinin yanı sıra adalet meslek etiği, yargı örgütü, klavye kullanımı, büro yönetimi, tebligat hukuku, avukatlık ve noterlik mevzuatı gibi dersler verilmektedir.

Adalet Meslek Yüksekokulu’na, ÖSYM sınavları sonucunda o öğretim yılında kayıt hakkı kazanmış öğrenciler ile Adalet Meslek Lisesinden mezun olan ve istek üzerine ÖSYM tarafından okulumuza yerleştirilen öğrenciler kayıt yaptırabilmektedir. Yüksekokulda Eğitim-Öğretim süresi, 2 yıldır. Mezunlarımıza, Kıbrıs İlim Üniversitesi Ön Lisans Diploması verilir. Mezunlar  “Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik” çerçevesinde Hukuk Fakültelerine “dikey geçiş” yapabilmekte ve böylece lisans öğrenimine başlama haklarını elde edebilmektedirler.

Eğitim Öğretim Metodları

 • Ders
 • Grup Çalş. / Ödevi
 • Laboratuar
 • Okuma
 • Ödev
 • Proje Hazırlama
 • Seminer
 • Staj
 • Teknik Gezi
 • Web Tab. Öğrenme
 • Uygulama
 • Yerinde Uygulama
 • Mesleki Faaliyet
 • Sosyal Faaliyet
 • Alan Çalışması
 • Rapor Yazma

Akademik İlerleme Olanakları

İki yıllık ön lisans programı mezunlarımız merkezi dikey geçiş sınavı ile ilgili lisans programı, hukuk, geçiş yapabilmektedirler.

Kariyer Olanakları

Hukuk hizmetleri sektöründe katip, zabıt katibi, noter katibi, icra memuru, infaz memuru, hukuk sekreteri olarak istihdam edilebilmektedirler.