Program

FİZYOTERAPİ

Bölüm Hakkında

Yaralanmalar, hastalıklar, engeller, kas-iskelet sistemi bozuklukları ve çeşitli hastalıklardan kaynaklı ağrı ve fonksiyon bozukluklarında fizyoterapi uygulamalarına olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Tedavilerin başarısında, gereken uygulamaların iyi yetişmiş fizyoterapi teknikerleri tarafından yapılması büyük önem taşımaktadır.

Bu programın amacı;

Devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezlerinde eksikliği yoğun olarak hissedilen, çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren fizyoterapi teknikerlerini yetiştirmektir.

Fizik tedavi teknisyeninin görevi;

Hizmet veren tüm kurumlarda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı tedavi programını değerlendirerek

Belirtilen fizik tedavi cihazlarını uygulayarak hastalara

ve güvenli sağlamak için suda terapötik egzersiz,

hastaların etkili tedavisi.

Hedefler

* Öğrencilere hastalıkların genel özellikleri hakkında bir bakış açısı kazandırmak,

* Görev tanımları ve uygulamaları hakkında bilgilendirmek

* İş tanımları dışındaki konuları ayırt edebilmek,

* Klinik araştırmanın temelini oluşturacak pratik uygulamalarla eğitimi desteklemek.

Bölüm Tesisleri

Mezunlar fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinde, özel branşta çalışabilirler.

merkezleri ve özellikle SPA / termal tesisler

Lisans Transfer Programları:

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri.

Eğitim Öğretim Metodları

  • Teorik ve uygulamalı eğitim yöntemlerine bağlı eğitim sistemi uygulanmaktadır.
  • Etik ilkelere bağlı, insan onuruna saygılı,
  • Yenilikçi, girişimci, vizyon ve sorumluluk sahibi,
  • Mesleki olarak üst düzey bilgi, beceri ve donanıma sahip,
  • Multidisipliner ekip çalışması yapabilen,
  • Fizyoterapi programından 2 yıllık ön lisans eğitimini tamamlayan öğrencilere ”ön lisans” diploması ve “Fizyoterapi Teknikeri” ünvanı verilir.

Akademik İlerleme Olanakları

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan fizyoterapist teknikerleri, Dikey Geçiş Sınavı ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,Hemşirelik,Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri alanlarında lisans eğitimine devam edebilmektedirler.

Kariyer Olanakları

Fizyoterapi Teknikerliği Programı’nı tamamlayanlara ön lisans diploması ile birlikte Fizyoterapi Teknikeri unvanı verilir. Mezunlar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında ve rehabilitasyon merkezlerinde, üniversitelere bağlı yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezlerinde, huzur evlerinde, kaplıca-kür merkezlerinde, sağlık turizmine yönelik otellerde görev yapabilmektedirler.  Ayrıca  Dikey Geçiş Sınavı  ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programlarında lisans eğitimine devam edebilmektedirler