Program

OPTİSYENLİK

Bölüm Hakkında

Programın amacı; yetkili uzman hekim tarafından hazırlanmış reçeteye uygun olarak, görme gereçlerinin seçimini, belirtilen ve tespit edilen ölçüler doğrultusunda hazırlanmasını ve hastaya adaptasyonunu sağlayan görme sağlığı elemanı olan optisyenleri yetiştirmektir.

Eğitim Öğretim Metodları

Optisyenler, görme bozukluklarının düzeltilmesi ve giderilmesi için oluşturulmuş reçeteleri okuyabilen, optik gereçleri tedarik eden ve reçete doğrultusunda hastaya özel uygulamarı sağlayabilecek düzeyde eğitim almış kişilerden oluşur. Bölümümüzde uygulamalı eğitimin yapıldığı makine ve teçhizat donanımlı bir optisyenlik laboratuvarı, her tür gözlük cam ve çerçeve çeşitlerinin bulunduğu bir optik mağaza örneği bulunmaktadır. Programda uygulamalı eğitiminde kullanılan malzemeler mesleki sivil toplum kuruluşlarının ve optik sektöründen üretici-tedarikçi firmaların desteği ile karşılanmaktadır. Öğrencilerin sektörle bağlantılarının kurulması, ürün bilgilerinin arttırılması amacıyla gözlük cam fabrikalarına teknik geziler düzenlenmekte, alanlarıyla ilgili uzmanların verdikleri bilgilerden yararlanmaları sağlanmaktadır.

Akademik İlerleme Olanakları

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan optisyenlik teknikerleri, Dikey Geçiş Sınavı ile Fizik Bölümü,Fizik Mühendisliği,Optik ve Akustik Mühendisliği alanlarında lisans eğitimine devam edebilmektedirler.

Kariyer Olanakları

İki yıllık optisyenlik eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlara optisyen unvain verilmektedir. Program mezunları, özel sektörde optisyenlik müesseselerinde mesul müdürlük yapabilirler ya da optisyenlik müessesesi açma hakkına sahip olurlar. Dikey geçiş sınavı ile Fizik bölümlerinde lisans tamamlayabilirler.