Program

İLK VE ACİL YARDIM

Bölüm Hakkında

Yaşamı tehlikeye düşüren tüm hastalık ve kaza durumlarında ilk beş dakika ve yarım saatin önemi göz önüne alındığında, temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve muhtemel kritik durumları tanıyarak acil bakım uygulayabilen, ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayabilen nitelikli sağlık teknikerleri, acil sağlık hizmetinin vazgeçilmez unsurlarıdırlar.

Özgörev ( Misyon )

Hayat kurtarma görevinin farkında. Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık personelleri ile doğru iletişim becerilerini geliştirmek, Etik değerlere bağlı , görev yetki ve sorumluklarını tam olarak öğrenmiş ve uygulayabilecek sağlık profesyonelleri yetiştirmek.

 

Bölüm Olanakları

İlk ve Acil Yardım bölümünde öğrencilerimiz tıbbi beceri ve acil yardım labaratuarlarını kullanarak mesleki beceri kazanmaktadırlar. Ayrıca bölümde yer alan eğitim ambulans araçında uygulamalı derslerini pekiştirmektedirler.

 

Kariyer Olanakları

Sağlık Bakanlığı 112 ye bağlı acil yardım ambulanslarında, özel ambulans şirketlerinde ve hastane acil servislerinde triaj sorumlusu  Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri olarak görev yapmak. Hava ve Deniz ambulanslarında görev almak. DGS ile Hemşirelik ve Acil Afet yönetimi bölümlerine geçiş yaparak lisansa tamamlama olanakları bulunmaktadır.

Eğitim Öğretim Metodları

  • Teorik ve uygulamalı eğitim yöntemlerine bağlı eğitim sistemi uygulanmaktadır.
  • Etik ilkelere bağlı, insan onuruna saygılı,
  • Yenilikçi, girişimci, vizyon ve sorumluluk sahibi,
  • Mesleki olarak üst düzey bilgi, beceri ve donanıma sahip,
  • Multidisipliner ekip çalışması yapabilen,
  • Hasta, çalışan, bina, bilgi ve teknoloji güvenliğini önemseyen,
  • Sorunu görebilen, hızlı ve acil ilkerine uygun çözüm üretebilen,
  • İlk ve Acil programından 2 yıllık ön lisans eğitimini tamamlayan öğrencilere ”ön lisans” diploması ve “Paramedik” ünvanı verilir.

Akademik İlerleme Olanakları

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan ilk ve acil yardım teknikerleri, Dikey Geçiş Sınavı ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi ve Hemşirelik alanlarında lisans eğitimine devam edebilmektedirler.

Kariyer Olanakları

İlk ve Acil Yardım programından mezun olanlar ön lisans diploması ile İlk ve Acil Yardım Teknikeri unvanını almaktadırlar. Mezunlar kamu ve özel sağlık kuruluşlarında ve acil ambulans hizmetlerinde çalışabilmektedirler. Ambulanslarda ve hastanelerin acil servislerinde, acil müdahaleye gerek duyulduğu zamanlarda, hava ve deniz ambulanslarında, diğer yardım araçlarında görev yapabilmektedirler. Komuta kontrol merkezlerinde çağrı karşılama personeli olarak ve gerektiğinde (güvenli sürüş eğitimi sonrası) ambulans sürücüsü olarak ta çalışabilmektedirler.