Program

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Bölüm Hakkında

Fizyoterapist, kas-iskelet sisteminde hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık, yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında sağlık ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla uzman bir hekimin tanısı sonrası fizyoterapiye özgü çok yönlü ve bütüncül değerlendirme yöntemlerini kullanarak mesleğe özgü tedavi yaklaşımlarını ve sağlığı geliştirme amacıyla sağlıklı bireylere doğru egzersiz reçetelerini planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazanan bir sağlık elemanıdır.


Günümüzde, Fizyoterapistler hareket ve fonksiyonun çeşitli nedenlerle tehdit edildiği bütün durumlarda bağımsız hareket ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin arttırılmasında her geçen gün sayıları artan  yaklaşımlarla hizmet vermektedirler. Dünyada ve ülkemizde toplumların bu gün ve  gelecekteki olası  ihtiyaçları fizyoterapistlik mesleğinin gelişimini kaçınılmaz kılmaktadır.

Güncel bilimsel gelişmeler takip eden fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitim programı 4 (Dört) yıldır. Eğitim: fizyoterapi ve rehabilitasyon alanına özgü temel bilimler, klinik bilimler, mesleki dersler, araştırma metodolojisi, seminerler, destekleyici seçmeli dersler ve klinik çalışmayı kapsamaktadır.


Fizyoterapistler; ulusal ve uluslararası yataklı tedavi merkezlerindeki (üniversite, devlet vb...), ortopedi ve travmatoloji, nöroloji / pediatrik nöroloji, psikiyatri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, beyin ve sinir cerrahisi, genel cerrahi, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, göğüs hastalıkları / göğüs cerrahisi, çocuk hastalıkları, üroloji, onkoloji, kadın doğum, kulak-burun-boğaz, tüm yoğun bakım servisleri, plastik cerrahi servisleri, yanık üniteleri, romatoloji bilim dallarına ait servislerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, protez-ortez üretim ve rehabilitasyon merkezlerinde, birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlarda, endüstri alanlarında, okullarda, spor kulüplerinde, huzur evlerinde, mesleki rehabilitasyon merkezlerinde ve kaplıca merkezlerinde, dal merkezlerinde, evde bakım merkezlerinde özel veya kamu görevi yapabilirler.


Üniversitelerde ilgili eğitim-öğretim programlarında sınav kazanmak şartı ile mezuniyet sonrası eğitimlerine devam ederek bilim uzmanlığı, doktora, doçent, profesör unvanı alabilirler.

Eğitim Öğretim Metodları

Akademik İlerleme Olanakları

Çalışma alanları kapsamında bölümümüzden mezun olan öğrencilerin akademik açıdan ilerlemeleri için üniversitemiz yüksek lisans olanağıda sunmaktadır. Bu sayade, bölümümüz mezunu öğrenciler “Uzman” ünvanını alabilmektedir. Fizyoterapi ve Rehabilistayon dışında Nörolojik Rehabilitasyon, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, Egzersiz Fizyoloji, Sporcu Sağlığı gibi farklı dallarda yüksek lisans yapabilme olanağı bulunmaktadır.

Hastanelerde birden fazla fizyoterapist bulunması durumunda, baş hekim tarafından, “Baş Fizyoterapist” yada “Sorumlu Fizyoterapist” ünvanını alma olanağı bulunmaktadır.

Kariyer Olanakları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon dalında en az dört yıl yüksek öğrenim görerek Fizyoterapist ünvanı alarak Fizyoterapistlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanan kişidir. Lisans eğitiminin ardından Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayarak Uzman Fizyoterapist ve Doktor Fizyoterapist ünvanlarını alabilirler.

Fizyoterapistler hastanelerde ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel sağlık kurumlarında, özel eğitim merkezleri, spor/sağlık merkezleri, profesyonel ve amatör spor kulüpleri, huzur evleri, kaplıca/termal tesislerinde vs. görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz ve sessizdir. Fizyoterapistler genellikle ayakta ve çeşitli aletleri kullanarak görevlerini yürütürler. Görev sırasında hastalarla, hekimlerle ve diğer fizyoterapistlerle etkileşim halindedirler. Fiziksel kuvvetlerini, seslerini, mimiklerini ve çeşitli aletleri kullanarak yürüttükleri görevleri sırasında tüm sağlık personeli ile iletişim ve etkileşim halinde çalışırlar.