Program

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

Bölüm Hakkında

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı’nın amacı, yiyecek ve içecek sektörüne mutfak şefi ve yönetici olmaya aday, ulusal ve uluslararası mutfaklardan örnekler sunabilecek şef aşçılar yetiştirmenin yanı sıra, konaklama ve yiyecek-içecek sektörlerinde eksikliği hissedilen, nitelikli ve eğitimli eleman sayısının artmasına katkı sağlamaktır.

Bu amaca ulaşabilmeyi hedeflediğimiz programımız, öğrencilerimizin bilgi üreten ve bu bilgiyi geliştirip uygulayabilecek beceri ve yetenekle donanımlı yönetici adayları olarak yetişmesini sağlayacak şekilde analitik düşünme ve iletişim becerilerini yükseltecek, yaratıcı ve araştırmacı olmalarını teşvik edecek şekilde hazırlanmıştır.

Dört yıl süreli programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Gastronomi ve Mutfak Sanatları dalında Lisans diploması alırlar. Konaklama ve yiyecek-içecek sektörlerinin yapısına uygun olarak öğrenciler, teorik eğitimlerinin yanı sıra, konaklama işletmeleri ile restoran mutfaklarında ve benzer işletmelerde staj yapmak suretiyle mezuniyet koşullarını yerine getirmektedir.

Eğitim Öğretim Metodları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, araştırma ve sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma, pratik uygulama gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.

Akademik İlerleme Olanakları

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilirler.  Bununla  birlikte lisans  öğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz yüksek lisans ve doktora öğrenimlerinin ardından bilim insanı  ünvanıyla akademisyen olarak iş hayatlarını sürdürebilmektedir.

 

Kariyer Olanakları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunlarının mesleğini icra edebileceği pek çok seçenek vardır. Otel, tatil köyü, restoran, bar, catering firmaları, konaklama tesisleri, havayolu şirketleri, seyahat gemileri gibi yiyecek ve içeceklerin hazırlandığı ve sunulduğu her türlü işletmede; gıda işletmelerinin ürün geliştirme bölümlerinde, görsel ve yazılı basın kuruluşlarında, eğtitim kurumlarında yönetici, tasarlayıcı ve uygulayıcı olarak çalışabilirler. Yetenekleri doğrultusunda yurt dışında çalışma olanağı bulabilirler. Kendi işletlerini kurabilir ve yönetebilirler. Alanları ile ilgili akademik çalışma ve eğitimcilik yapabilirler.


Gastronomistlerin görevlerini yüksek verimlilikle ifa edebilmesi için bu alanda gerekli temel bilgiye sahip olmalıdırlar. Bu nedenle uzun bir eğitim-öğretim dönemi geçirmek zorundadırlar. Saygın bir üniversiteden alınacak lisans diploması gastronomi uzmanı olabilmek için minimum yeterliliktir.

 

Bu meslekte başarılı olmak yaratıcılık, sorumluluk, tutku ve sabır gerektirir. Gastronomi eğitiminden aldığı bilgileri uygulayarak sorunları çözebilmeli ve zorlukların üstesinden gelebilmelidir. Yenilikçi olmalı; endüstriyel standartlara ve gastronomideki gelişmelere göre ürün geliştirebilmelidir. Mutfak bilgisinin yanı sıra yönetim, organizasyon, ekonomi ve pazarlama becerilerine de sahip olmalıdır. Meslekte ilerlemek için sıkı çalışmayı göze alabilmeli, kendini işine adayabilmeli ve takım çalışması ruhuna sahip olmalıdır.