Program

HEMŞİRELİK

Bölüm Hakkında

Hemşirelik; temel amacı bireye, aileye ve topluma bakım vermek olan bir meslektir. Sağlığın geliştirilmesi ve sürdürülmesi, hemşireliğin hedefidir ve hemşirelik uygulaması ile tüm bireylerin yaşam kalitelerinin artırılması amaçlanmaktadır. Hemşireliğin özgünlüğü hemşirelerin, bireylerin en özel yaşam deneyimlerinde, onlarla çok yakın iletişim içinde olmalarının doğal bir sonucudur.

Hemşirelik gerek bizim ülkemiz, gerekse tüm ülkelerdeki bireylerin sağlığı için güçlü bir meslektir. Hemşireliğe olan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Bilim ve sanattan oluşan hemşireliğe hazırlık, özen gösterilmesi gereken bir yaşam değişikliğidir. Bu nedenle hemşirelik eğitiminin temel hedefi; öğrencileri sürekli değişen ve gelişen sağlık bakım sistemine ve üstlenecekleri farklı rol ve sorumluluklara hazırlayan programlar geliştirmektir. Bu doğrultuda hemşirelik bölümümüzde insan sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişime ve değişime duyarlı, sağlıklı ya da hasta bireyin her ortamda hemşirelik bakım gereksinimlerini karşılayabilen, hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında yer alabilen profesyonel hemşireler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Bölümümüz eğitim programı; hümanistik eğitim yaklaşımıyla insana ve sağlık sorunlarına duyarlı, yaşam boyu öğrenebilme yetisine sahip, eleştirel düşünebilen, sorumluluk bilinci yüksek, disiplinler arası çalışabilen, değişime açık, yasal ve etik ilkelere bağlı, toplumun değişen sağlık gereksinimlerine yanıt verebilecek hemşirelerin yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Bölümümüzün lisans düzeyindeki eğitim programı, dört yıllık teorik ve uygulamalı bir eğitimi kapsamaktadır. Çağdaş bir anlayışla yeniden yapılandırılmış olan müfredatta, hemşirelik derslerinin yanı sıra, sosyal bilimler ve davranış bilimleri ile ilgili dersler de yer almaktadır. Ayrıca öğrencilerimize gerek alanları ile ilgili, gerekse ilgi duydukları diğer alanlarla ilgili olarak sunulan geniş bir seçmeli ders yelpazesi de mevcuttur. Öğrencilere laboratuvar uygulamaları, klinik stajlar, saha çalışmaları ve projeler ile profesyonel iş hayatına hazırlanma olanağı sunulmaktadır. Öğrencielrimiz son sınıfta “intörn” uygulaması ile seçtikleri alanlarda daha yoğun deneyim kazanmaktadırlar. Bu süreçler, danışman öğretim elemanları gözetiminde gerçekleştirilmektedir.

Eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz “Hemşirelikte Lisans Diploması” alarak “Hemşire” unvanını kazanırlar. Tüm dünyada ve ülkemizde hemşire açığının giderek büyüyen bir sorun olması hemşirelere geniş iş imkânları sunmaktadır. Hemşireler yurt içi ve yurt dışında hastaneler, toplum sağlığı ile ilgili alanlar, evde bakım merkezleri, işyerleri, araştırma merkezleri ve okullar gibi farklı alanlarda klinik hemşire, yönetici hemşire, eğitim hemşiresi, araştırma hemşiresi, özel dal hemşiresi olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca yurt içinde ve yurt dışında yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilmekte, akademik yaşama yönelebilmektedirler.

Eğitim Öğretim Metodları

 • Yaşam boyu öğrenme ilkesine inanan yenilikçi, girişimci, vizyon ve sorumluluk sahibi,
 • Mesleki olarak üst düzey bilgi, beceri ve donanıma sahip,
 • Etik ilkelere bağlı, insan onuruna saygılı,
 • Multidisipliner ekip çalışması yapabilen,
 • Kanıta dayalı bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi uygulamaya geçirerek alanında fark yaratan,
 • Hasta, çalışan, bina, bilgi ve teknoloji güvenliğini önemseyen,
 • Sorunu görebilen ve çözüm üretebilen,
 • Araştırmacı, uygulayıcı ve yönetici olarak ulusal ve uluslararası platformlarda görev alabilecek saygın hemşireler yetiştirmektir. Hemşirelik bölümünden 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayan öğrencilere ”lisans” diploması ve “hemşire” ünvanı verilir.

Akademik İlerleme Olanakları

 • Mezuniyet sonrası yüksek lisans eğitim programı

Kariyer Olanakları

 • Mezunlarımızın kariyer olanakları şunlardır.
 • 1-Sağlık kurumlarındaki tüm alanlarda klinisyen, yönetici ve eğitici hemşire,
 • 2-Mezun hemşireler üst öğrenimlerine devam edebilirler (Yüksek lisans, doktora)
 • 3-Özel dal hemşireliği
 • 4-Toplum içinde halk sağlığı hemşireliği,
 • 5-Tüm kurumlarda iş sağlığı hemşireliği,
 • 6-Okullarda okul sağlığı hemşireliği,
 • 7-Sağlık Bakanlığı kurumlarında idari görevler,
 • 8-Evde bakım hizmetlerinde,
 • 9-Sosyal hizmetlere bağlı çocuk ve yaşlı bakım evlerinde,
 • 10-Eğitim kurumlarında çalışma.