Program

PSİKOLOJİ

Bölüm Hakkında

Psikoloji, insan davranışı ve zihinsel süreçlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Seyahat, göç, teknolojik gelişmeler ve küreselleşme sayesinde psikologlar, teori ve araştırma tekniklerini bir arada kullanarak, farklı bağlamlarda görülen herhangi bir davranış veya davranış örüntülerini gözlemlemeye, tanımlamaya, açıklamaya ve tahmin etmeye çalışırşlar. Psikoloji bilimsel araştırmalar yaparak insan duygu, düşünce ve davranışları ile ilgili daha kapsamlı bilgi sahibi olmayı ve bu bilgileri insan hayatındaki sorunları çözmek üzere uygulamayı içeren kapsamlı ve dinamik bir disiplindir. Başka hiçbir disiplin, bireyin analitik becerilerini psikoloji kadar kullanmasını sağlamaz çünkü bu alan başka bir insanın davranışını anlayabilmek için yeterli bilgi ve eğitim gerektirmektedir.

Eğitim Öğretim Metodları

Psikoloji Lisans Programı'nın amacı, bir yandan psikolojinin çeşitli kuram ve yöntemlerini, araştırma ve uygulama alanlarını tanıtırken, bir yandan da komşu sosyal ve beşeri bilimlerde sağlam bir temel oluşturmaktır. Eğitim programımız öğrencilerimizi psikolojinin belli başlı kuramları, yöntemleri ve uygulama alanları hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan geniş kapsamlı ve esnek bir müfredata dayanmaktadır.

 

Öğrencilerimiz bu dört yıl boyunca yine bölüm öğretim üye ve araştırma görevlilerinin desteklediği gönüllü projelerde çalışabilirler. Psikoloji Bölümü, kapsamındaki dersleri ve kazanılacak olan deneyimleri, öğrencilerin teorik ve psikoloji yöntemlerine olan becerilerini üst seviyelere taşımak amacıyla tasarlanmıştır. Psikoloji öğrencileri insan ve insan ilişkilerine özel bir bakış açısı kazanırken, hem araştırmacı hem de uygulayıcı yaklaşımlara yönelik bir anlayış geliştirmekte hem de

bu konulara disiplinlerarası bir anlayışla yaklaşmayı da öğrenmektedirler

 

Psikoloji Bölümü, kapsamındaki dersleri ve kazanılacak olan deneyimleri, öğrencilerin teorik ve psikoloji yöntemlerine olan becerilerini üst seviyelere taşımak amacıyla tasarlanmıştır. Gelişim, bilişsel, fizyolojik, çevresel, kültürlerarası ve psikopatolojik gibi belirli psikolojik bakış açıları tüm derslerin temellerini oluşturmaktadır. Bu dersler karmaşık psikolojik konuları için analitik araç görevlerini görmektedir ve hem araştırmacı hem de uygulayıcı yaklaşımlara yönelik bir anlayış geliştirmektedir.

Akademik İlerleme Olanakları

Akademik olarak opsiyonlarını artırmak isteyen mezunlar, Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Örgüt/Endüstri Psikolojisi, Adli Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Trafik Psikolojisi, Sağlık Psikolojisi veya Gelişim Psikolojisi dallarında yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek uzmanlıkları doğrultusunda uygulamalı alanlarda çalışabilir veya akademik kariyer yapabilirler.

Kariyer Olanakları

Psikoloji mezunları için kariyer olanakları çok çeşitlidir. Psikoloji Bölümü mezunları aldıkları eğitimi hayatın her alanında kullanma şansına sahip. 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayan mezunlarımız ilgi alanlarına göre, eğitim kurumlarında, endüstride, insan kaynakları departmanlarında, insan kaynakları, reklam, kamuoyu ve pazar araştırma şirketleri, özel eğitim kurumlarında, sağlık kuruluşları, psikolojik danışma merkezleri ve psikoloji hizmeti veren özel ve/veya kamu kuruluşlarında çalışabilmektedirler. Pedagoji sertifikası ile okullarda psikoloji öğretmenliği yapabilirler. Psikoloji Bilimi birçok alt dallarıyla farklı alanlarda hizmet vermektedir. Uzman psikologların verdiği hizmetler arasında psikoterapi, psikometri, araştırma danışmanlığı, personel seçimi, işletme içi iletişim geliştirme, eğitimde ölçme araçları geliştirme ve buna benzer psikolojik hizmetler sayılabilir.