Program

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

Bölüm Hakkında

Türkçe Eğitimi alanında geliştirilen çağdaş yöntem ve görüşler ışığında, Türkçenin eğitim ve öğretiminde etkin olarak görev alabilecek, ileri düzeyde bilgilerle donatılmış nitelikli öğretmen ve araştırmacılar yetiştirmek programımızın temel hedefidir.

Dil, kültürdür. Öğretmen adaylarının kültürümüzün temel unsurlarıyla donanmaları ve bu değerlerle bütünleşmeleri amaç edinilmektedir. Öğretmen adaylarının; bu kültürün taşıyıcısı, aktarıcısı ve geliştiricisi olarak yetiştirilmeleri esastır.

Eğitim Öğretim Metodları

Eğitim öğretim metodları

Akademik İlerleme Olanakları

• Yandal
• Çift anadal
• Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl)
• Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı

Kariyer Olanakları

Bölüm mezunları, T.C. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve özel öğretim kurumlarında Türkçe Öğretmeni olarak çalışabilmektedir. Ayrıca basın-yayın kuruluşlarında, yurt içi ve dışındaki eğitim ve kültür kurumlarında, arşiv müzelerinde, Türkoloji merkezlerinde, Türk Cumhuriyetleri ile ilgili özel ve resmî kuruluşlarda çalışabilecek ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev alabileceklerdir.