Program

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Bölüm Hakkında

Gelişen ve değişen topluma uyum sağlamak, sınırsız seçenekler arasında en uygun seçimleri yapabilmek ve gerçekçi karar alabilmek giderek zorlaşmaktadır. Zorlaşan yaşamda bireyler, kendilerini daha iyi tanımak, problemlerini çözebilmek ve kapasitelerini en üst seviyede kullanabilmek için psikolojik yardım almaya ihtiyaç duymaktadırlar. Bu yardımları veren meslekler giderek daha fazla önem kazanmakta, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bu alanlar arasında öne çıkmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans programına liselerden mezun olan öğrenciler arasından TM–3 puanlarına göre öğrenci alınmaktadır. Öğrenim süresi dört yıl olup, derslere devam zorunluluğu vardır.

2014- 2015 Öğretim yılında eğitim vermeye başlayan anabilim dalımızda eğitim dili Türkçedir. Öğrencilerimiz lisans eğitimlerinin ilk iki yılında, psikoloji, sosyoloji, eğitim bilimleri gibi çeşitli alanlardan dersler almaktadırlar. Programda üçüncü ve dördüncü yıllarda ise psikolojik danışma ilke ve teknikleri, mesleki rehberlik ve danışma uygulamaları, bireyle ve grupla psikolojik danışma uygulamaları, psikolojik danışma kuramları gibi alana özel dersler yer almaktadır.

Eğitim Öğretim Metodları

Kıbrıs İlim Üniversitesindeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK programının, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Akademik İlerleme Olanakları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi,başka alanlarda da yüksek lisans programına başvurabilirler. Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Yönetimi Denetimi ve Planlaması lisansüstü programlarına başvuru koşullarına Enstitü internet sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Kariyer Olanakları

Okuldan mezun olan öğrencilerimiz başta T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okullarda, Adalet Bakanlığı'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda, Polis Akademisi'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, üniversitelerin psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerinde, kreş ve yuvalarda, yetiştirme yurtlarında, özel eğitim merkezlerinde ve işletmelerin insan kaynakları bölümlerinde psikolojik danışman ve/veya rehber öğretmen olarak görev alabilmektedirler.