Program

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Bölüm Hakkında

Genel Bilgi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, farklı iç mekânlar (ör. Konut, ofis, tarihi ve ticari yapılar) ve yarı açık mekânlarda (ör. Bahçe) konfor, ergonomik, ekonomik, kullanıcıların fiziksel, psikolojik, sosyal özellikleri, bilimsel ve sanatsal ilkeleri bütüncül bir yaklaşımla değerlendirerek özgün mekânları tasarlayan bir meslek disiplinidir. Diğer bir deyişle; İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, kullanıcı talepleri ve mekânsal özellikler temelinde bir mekânı işlevsel ve estetik açıdan tasarlayan ve düzenleyen bir meslek disiplinidir. Bu bağlamda, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bireylerin yaşam kalitesini artırma, toplumun sanatsal ve kültürel açıdan gelişmesine önemli katkı sağlar.


Kıbrıs İlim Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün ana vizyonu; uluslararası standartlar ve etik değerler çerçevesinde eleştirel, yaratıcı, araştırmacı, yenilikçi, çağdaş, modern teknolojileri kullanabilen, yabancı dili güçlü, disiplinler arası çalışma ve sanatsal yetileri yüksek, toplumsal ve çevresel sorunlara duyalı, nitelikli iç mimarlar yetiştirmektir. Bölümü’nün misyonu ise; sanatsal ve bilimsel faaliyetler çerçevesinde ulusal ve uluslararası işbirliğini destekleyen, özgün fikirleri tasarım ve sanatsal pratiğe dönüştürebilen, kuramsal bilgi ve modern teknolojiler ile kaliteli eğitim veren bir Bölüm olmayı amaçlamaktadır. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programının eğitim dili Türkçedir. Lisans Programı 4 yıl ve 8 dönemden oluşmaktadır.

Bölüm YÖK-YÖDAK onaylıdır.

Eğitim Öğretim Metodları

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün Eğitim ve Öğretim Sistemi bilim, sanat ve teknolojiyi kullanarak mekânsal tasarımda bütüncül bir yaklaşım izlemektedir. Bu bağlamda; İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, mimarlık, peyzaj mimarlığı, psikoloji ve sosyoloji gibi bir dizi meslek disiplini ile etkileşim halindedir. Bu nedenle, disiplinler arası yaklaşım eğitim kalitesinin temelini oluşturmaktadır.


Tasarım stüdyoları eğitim-öğretim sisteminin merkezinde yer almaktadır. Birinci sınıfta başlayan tasarım stüdyoları dört yıl boyunca devam etmektedir. Tasarım stüdyolarının temel amacı; öğrencilerin kendi bireysel özgün projelerini geliştirme, takım çalışması içinde yer alma ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin diğer Bölümleri (ör. Mimarlık ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı) ile geliştirilen işbirliğiyle eğitim sürecini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, yapı malzemeleri, çizim ve sunum teknikleri, ergonomi, mobilya tasarımı ve çevre tasarımı gibi konular ders müfredatını şekillendiren derslerden bazılarıdır. Eğitim sistemi, teorik bilgi ve pratik uygulamalar çerçevesinde öğrencilerin profesyonel bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Akademik İlerleme Olanakları

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden mezun olanlar Lisansüstü Programları (Yüksek Lisans ve Doktora) tercih ederek akademik bağlamda bir gelecek hedefleyebilirler.

Kariyer Olanakları

Yeni mezun iç mimarlar kariyer seçenekleri konusunda oldukça fazla olanağa sahiplerdir. Bu seçeneklere ek olarak bir de çevre tasarımı opsiyonu da eklendiğinde bu seçenekler daha da fazla artış gösterecektir.

Mezunlar;

  • İnşaat Firmaları,
  • Yapı Dekorasyon Şirketleri,
  • İç Dekorasyon Markaları,
  • Mimari Danışmanlık Firmaları,
  • Ev Dekorasyon Şirketleri

Başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta çalışma fırsatı bulabilirler. Devlet kurumlarında, belediyelerde, kent estetik kurullarında ve benzeri birçok devlet kurumunda da yer alabilirler.