Program

TURİST REHBERLİĞİ (İNGİLİZCE)

Bölüm Hakkında

Amaç

Bölümün temel amacı; Türkiye ve dünya turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu; Turizm alanında gerekli olan tüm teorik bilgiye hakim, sıkı bir sektörel deneyime sahip, en az iki yabancı dile (çok iyi derecede) hakim, bilgisayar teknolojilerini kullanabilen, karar verebilme ve uygulayabilme yeteneğine sahip, dünya turizmindeki en son gelişmeleri yakından izleyen, insan ilişkilerinde uzmanlığa sahip olan, vizyonu geniş ve sürekli gelişime açık, kaliteli insan gücünü yetiştirebilmektir.

 

Mesleği ile ilgili mevzuatı takip eden, ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyan, dalı ile ilgili bilgisayar paket programlarını, gıda üretim, tüketim süreçlerindeki işlemleri, teknikleri ve esasları bilen, alanı ile ilgili yazışmalar yapabilen, büro düzeni ve  personel yönetimi becerilerini kazanmış ver ve alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilen bireyler yetiştirmek temel amaçlarımızdır.


Çalışma Alanları


Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tur Operatörleri, Seyahat Acentaları, Oteller, Hava Yolları, Belediyelerin Turist, Enformasyon Büroları, İl Turizm Müdürlükleri, Organizasyon ve Reklam Firmaları, Özel Kuruluşların ihracat-ithalat Birimleri, Yurt dışı tanıtım Ofisleri ve benzeri birçok kamu ve özel sektör kuruluşları

 

DGS İle Geçiş Yapılabilecek Bölümler


Bu bölümü başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde;  Seyahat İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberi, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberi Öğretmenliği, Turizm Rehberliği Bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

Eğitim Öğretim Metodları

Kıbrıs İlim Üniversitesindeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. TURİST REHBERLİĞİ programının, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Akademik İlerleme Olanakları

Turist Rehberliği programını başarıyla bitiren öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavıyla Türkiye’deki üniversitelerin Turist Rehberliği programıyla ilgili lisans bölümlerine geçiş yapabilirler. Ayrıca, eğitimlerini devam ettirmek için yurtdışındaki üniversitelere direkt olarak başvurabilirler. Daha fazla bilgi için lütfen Genel Kabul Koşullarına, Akademik İlerleme Olanaklarına ve Kıbrıs İlim Üniversitesi Turist Rehberliği programına özgü özel kabul şartlarına bakınız.

Kariyer Olanakları

Turizm Rehberliği Bölümü’nden “Turist Rehberi” olarak mezun olan öğrenciler, kamu, özel ve uluslararası kuruluşlarda çalışma olanaklarına sahip olurlar. Çalıştıkları kurumlarda bağımsız turist rehberi, seyahat acentasına bağlı turist rehberi, seyahat acentası yöneticisi, seyahat acentası enformasyon memuru , turizm işletmelerinde orta ve üst düzey yönetici olarak görev alabilirler. Akademik kariyer düşünen ve başarılı olan öğrenciler diledikleri takdirde akademik kariyer imkânına da sahip olurlar. Ayrıca Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisans yapan mezunlar, ortaöğretim kurumlarında meslek dersi öğretmeni olma fırsatına sahip olurlar.

 

Çalışma Olanakları

1. Bağımsız turist rehberi

2.Seyahat acentasına bağlı turist rehberi

3. Seyahat acentası yöneticisi

4. Seyahat acentası enformasyon memuru

5. Turizm işletmelerinde orta ve üst düzey yönetici

6. Başarılı ve yatkın öğrenciler için akademik kariyer imkânı sunar